. astrologie.nl

Cookie en Privacy beleid

Wij plaatsen cookies op onze site, deze helpen ons om de site voor u beter te laten werken. Niets vanuit deze cookie informatie wordt gedeeld met andere partijen. Onze cookie registreert alleen uw IP-adres, dit gegeven wordt op geen enkele manier verrijkt.

Ons privacy beleid staat in het kader van de A.V.G. nu ook online; u vindt die op deze site onder het kopje A.V.G.. Hierin staat welke gegevens wij in het kader van onze dienstverlening verzamelen, hoe deze beschermd worden en hoe u deze op kunt vragen.ACCEPTEREN

Smart Media Services BV – In Programme Sales BV – One Media BV

Waterman Emotie en Energie

Je bent in een wisselend humeur. Je weet niet zo goed wat je met sommige mensen aan moet vandaag. Houd je een beetje oppervlakkig

Je zit normaal in je energie. Je wisselende emoties kan je best aan maar probeer wel voor het eind van de dag een koers te bepalen.