. astrologie.nl

Cookie en Privacy beleid

Wij plaatsen cookies op onze site, deze helpen ons om de site voor u beter te laten werken. Niets vanuit deze cookie informatie wordt gedeeld met andere partijen. Onze cookie registreert alleen uw IP-adres, dit gegeven wordt op geen enkele manier verrijkt.

Ons privacy beleid staat in het kader van de A.V.G. nu ook online; u vindt die op deze site onder het kopje A.V.G.. Hierin staat welke gegevens wij in het kader van onze dienstverlening verzamelen, hoe deze beschermd worden en hoe u deze op kunt vragen.ACCEPTEREN

Smart Media Services BV – In Programme Sales BV – One Media BV

Leeuw Emotie en Energie

Je bent in een slecht humeur. Het loopt niet lekker voor je en eigenlijk is het gewoon echt niet jouw dag vandaag.

Je zit laag in je energie. Je kan dingen niet makkelijk van je afzetten en dat vraagt best veel van je. Breng de avond maar even alleen door om te relativeren dat zorgt weer voor balans.