. astrologie.nl

Cookie en Privacy beleid

Wij plaatsen cookies op onze site, deze helpen ons om de site voor u beter te laten werken. Niets vanuit deze cookie informatie wordt gedeeld met andere partijen. Onze cookie registreert alleen uw IP-adres, dit gegeven wordt op geen enkele manier verrijkt.

Ons privacy beleid staat in het kader van de A.V.G. nu ook online; u vindt die op deze site onder het kopje A.V.G.. Hierin staat welke gegevens wij in het kader van onze dienstverlening verzamelen, hoe deze beschermd worden en hoe u deze op kunt vragen.ACCEPTEREN

Smart Media Services BV – In Programme Sales BV – One Media BV

Maagd Emotie en Energie

Je bent in een matig humeur. Je voelt je behoorlijk in het nauw gedreven en teleurgesteld.

Je zit slecht in je energie. Je baalt van alles en dat je dingen niet kan keren. En dat terwijl je normaal echt niet op je mondje bent gevallen. Kom voor jezelf op Maagd en vind je balans terug.