. astrologie.nl

Cookie en Privacy beleid

Wij plaatsen cookies op onze site, deze helpen ons om de site voor u beter te laten werken. Niets vanuit deze cookie informatie wordt gedeeld met andere partijen. Onze cookie registreert alleen uw IP-adres, dit gegeven wordt op geen enkele manier verrijkt.

Ons privacy beleid staat in het kader van de A.V.G. nu ook online; u vindt die op deze site onder het kopje A.V.G.. Hierin staat welke gegevens wij in het kader van onze dienstverlening verzamelen, hoe deze beschermd worden en hoe u deze op kunt vragen.ACCEPTEREN

Smart Media Services BV – In Programme Sales BV – One Media BV

Weegschaal Emotie en Energie

Je bent in een goed humeur. Je hebt zin om iets lekker aan te gaan pakken en iets nieuws te doen.

Je zit goed in je energie. Je vind het heerlijk je te verdiepen in het aanbod en ontdekken waar je voorkeur ligt.